samen lezen

Leren lezen, dat is voor ieder kind anders. Eén ding is echter altijd hetzelfde: thuis oefenen hélpt.

Als je kind leert lezen, is dat een grote stap. Ik vond het bij onze drie kinderen telkens opnieuw spannend. Zouden ze het vlot leren? En zouden ze het leuk vinden? Of werd het een pad vol hindernissen? Het was ook telkens opnieuw boeiend. Omdat het iedere keer anders was, ze volgden elk hun eigen weg.

Toen onze oudste zoon leerde lezen, klaagde hij dat de verhalen die hij al zelf kon lezen helemaal niet zo leuk waren als de verhalen die wij voorlazen. Toen heb ik pas echt goed beseft dat ‘als logopediste lezen met een kind’ iets heel anders is dan ‘als mama lezen met je eigen kind’.

Toen onze tweede zoon leerde lezen, heb ik me verbaasd over zijn doorzettingsvermogen. Als hij een boek leuk vond, hielden lange woorden hem niet tegen. Hij worstelde zich erdoor en leerde zichzelf zo steeds beter lezen.

Toen onze jongste zoon leerde lezen, ging dat eigenlijk heel vlot. Toch vond hij het eerst niet zo leuk. Zelf lezen was zo vermoeiend. Hij kon het verhaal veel beter volgen als ik voorlas. Dat vond hij veel leuker!
De tekstjes ‘de magie van leren lezen’ en ‘zomerlezen’ heb ik geschreven toen hij in het eerste leerjaar (= groep 3) zat.

Onze drie zonen zijn intussen boekenwurmen. Boeken, liefst dikke, verhalen, hoe fantastischer hoe beter. Hoewel ze nu alle drie vlot kunnen lezen en intussen 15, 13 en 11 jaar oud zijn, lezen mijn man of ik toch nog iedere avond voor. Waarom? Omdat zij het vragen en wij het nog altijd fijn vinden en omdat je de kracht van verhalen het best kunt doorgeven door veel en vaak voor te lezen!

Mijn ervaring als logopediste met kinderen met leermoeilijkheden en mijn ervaring als mama heb ik verwerkt:

En om je kind echt plezier in lezen te geven, heb je boeken nodig, veel boeken, boeken die je kind prikkelen om te beginnen lezen en om verder te lezen. Beperk je zeker niet alleen tot de AVI-boeken, kijk ook bij de voorleesboeken, prentenboeken, informatieve boeken, boeken met versjes en gedichten, strips, samenleesboeken, toneellezen, moppenboeken, knutselboeken, …

Veel (samen)leesplezier!

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.