samen lezen

Leren lezen, dat is voor ieder kind anders. Eén ding is echter altijd hetzelfde: thuis oefenen hélpt.

Als je kind leert lezen, is dat een grote stap. Ik vond het bij onze drie kinderen telkens opnieuw spannend. Zouden ze het vlot leren? En zouden ze het leuk vinden? Of werd het een pad vol hindernissen? Het was ook telkens opnieuw boeiend. Omdat het iedere keer anders was, ze volgden elk hun eigen weg.

Toen onze oudste zoon leerde lezen, klaagde hij dat de verhalen die hij al zelf kon lezen helemaal niet zo leuk waren als de verhalen die wij voorlazen. Toen heb ik pas echt goed beseft dat ‘als logopediste lezen met een kind’ iets heel anders is dan ‘als mama lezen met je eigen kind’.

Toen onze tweede zoon leerde lezen, heb ik me verbaasd over zijn doorzettingsvermogen. Als hij een boek leuk vond, hielden lange woorden hem niet tegen. Hij worstelde zich erdoor en leerde zichzelf zo steeds beter lezen.

De twee oudsten zijn intussen boekenwurmen. Boeken, liefst dikke, verhalen, hoe fantastischer hoe beter. De jongste heeft nog wat aanmoediging nodig. Hij houdt nog niet zoveel van lezen omdat het zo vermoeiend is, maar van verhalen houdt hij wel. Ik heb er wel vertrouwen in. Uiteindelijk wordt ook hij een boekenwurm. De tekstjes ‘de magie van leren lezen’ en ‘zomerlezen’ gaan over hem.

Mijn ervaring als logopediste met kinderen met leermoeilijkheden en mijn ervaring als mama heb ik verwerkt:

En om je kind echt plezier in lezen te geven, heb je boeken nodig, veel boeken, boeken die je kind prikkelen om te beginnen lezen en om verder te lezen. Beperk je zeker niet alleen tot de AVI-boeken, kijk ook bij de voorleesboeken, prentenboeken, informatieve boeken, boeken met versjes en gedichten, strips, samenleesboeken, toneellezen, moppenboeken, knutselboeken, … Kijk eens bij mijn favoriete kinderboeken.

Veel (samen)leesplezier!

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.